Prognoses

opstellen

Wij kunnen u in het kader van ondernemingsplannen, financieringsaanvraag en/of het aan- en bijsturen van uw onderneming, behulpzaam zijn bij:

• investeringsbegrotingen- en prognoses
• liquiditeitsbegrotingen- en prognoses
• balansbegrotingen- en prognoses
• exploitatiebegrotingen- en prognoses
• cash-flowbegrotingen- en prognoses

Een begroting is een prognose waarbij u een totaaloverzicht krijgt van de te verwachten financiële gevolgen van bepaalde ondernemingsactiviteiten, gebaseerd op gezamenlijk bepaalde uitgangspunten, ervaring, kennis en inzicht.

Budgetteren is als u financiële keuzes maakt op basis van de begroting. Deze begroting kan dan gaan fungeren als budget. De cijfers zijn dan niet meer vrijblijvend maar taakstellend.

Door tussentijds de begroting en/of budgetten te vergelijken met de werkelijkheid ontstaat de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de prestaties van uw onderneming en hierop bij te sturen. Kortom: van financiële administratie naar management informatie.