Salarisadministratie

met kennis van zaken

Denkt u dat salarisadministratie nog steeds bestaat uit een druk op de knop? Vandaag de dag behelst een salarisadministratie veel meer dan een eenvoudige bruto-netto berekening van het salaris. U hebt te maken met regels en voorschriften uit de loonbelasting- en sociale verzekeringswetgeving. En dan hebben we het nog niet over personeelsverzekeringen, arbeidsvoorwaarden en ontslagprocedures. Fiscale wetgeving en arbeidsrechtelijke bepalingen zijn steeds meer met elkaar verbonden.

Kunt u dat als ondernemer nog allemaal bijbenen? Op het gebied van salarisadministratie werken wij samen met een professionele salarisverwerker. Al uw contacten lopen, voor zover u dat wenst, wel via uw vaste contactpersoon.

Kortom, een salarisadministratie vergt kennis van zaken en u moet voortdurend alert zijn op veranderende regelgeving.