Jaarrekeningen

samenstellen

De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening. De balans geeft uw vermogen en de samenstelling van uw vermogen weer op enig moment. De winst- en verliesrekening geeft weer hoeveel u het afgelopen jaar heeft verdient met uw onderneming.

Het is voor veel ondernemers lastig een jaarrekening te begrijpen. Wij nemen bij de bespreking van de jaarrekening de tijd om deze met u door te nemen en in uw taal aan u uit te leggen.

De overheid verlangt van u als ondernemer dat u voldoet aan allerlei wet- en regelgeving. Een van deze verplichtingen is het voeren van een administratie en het opmaken van een jaarrekening. Wij streven ernaar om uw administratieve last zoveel mogelijk om te zetten in informatie waar u iets mee kunt. Van financiële administratie naar management informatie.

Voor het samenstellen van jaarrekeningen maken wij gebruik van geavanceerde software waardoor wij efficiënt en zorgvuldig uw jaarrekening samen kunnen stellen.