Algemene voorwaarden

The Accounting Company Zevenbergen

Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel. Ons doel is onze cliënt te voorzien van deskundig en kwalitatief hoogstaand advies. Om dat te kunnen bereiken is een goede persoonlijke relatie met onze cliënt essentieel, waarbij zijn wensen en behoeften het uitgangspunt zijn voor onze werkzaamheden.

Wij hechten veel waarde aan het maken van goede afspraken, het verschaffen van inzicht in onze werkwijze en het overleg met onze cliënten. Wij werken conform de dienstverleningsvoorwaarden zodat duidelijk is wat wij van onze cliënt verwachten, maar bovenal wat onze cliënt van ons mag verwachten.

Een aantal aspecten uit onze voorwaarden lichten we er nog eens uit:

 • In overleg met de cliënt stellen wij ons honorarium vast en vanzelfsprekend
  verstrekken wij een schriftelijke offerte waarop afspraken worden toegelicht.
 • Wij factureren in beginsel op maandbasis, maar het is mogelijk om een andere
  wijze van factureren overeen te komen. Een deugdelijke specificatie wordt bij
  onze nota gevoegd.
 • Wij hanteren een betalingstermijn van twintig dagen na factuurdatum. Indien
  niet tijdig wordt betaald, zijn wij helaas genoodzaakt rente en kosten, zoals
  gemeld in onze voorwaarden, in rekening te brengen.
 • Klachten nemen wij vanzelfsprekend in behandeling als deze binnen twintig
  dagen schriftelijk aan ons zijn gemeld.
 • Ingeval er toch een geschil ontstaat dan zal dit worden beslecht door de
  bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Bovenstaande betreft slechts een aantal aspecten. Een volledige weergave van
onze dienstverleningsvoorwaarden kunt u hier downloaden.