Klachtenformulier

Wij hechten aan tevreden relaties

The Accounting Company hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Mocht opmerkingen hebben dan kunt u deze met ons klachtenformulier kenbaar maken.