Klokkenluidersregeling

hoe deze werkt

De klokkenluidersregeling ziet toe op klachten vanuit de eigen organisatie. Ook deze dienen in eerste instantie bij de verantwoordelijke accountant en/of directie te worden neergelegd. Deze zal de klacht conform de normale procedure afhandelen met dien verstande dat in dit geval de klager altijd anoniem blijft en dat ook voor anderen in de organisatie niet duidelijk is wie de klager is. Indien behandeling door de verantwoordelijke accountant op bezwaren stuit legt de klager de klacht neer bij de directie van ons kantoor.